សារ​កំហុស

Notice ៖ Undefined offset: 1 ក្នុង counter_get_browser() (ជួរ 70 នៃ /home/unvanna/domains/takeo.gov.kh/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc) ។

អប់រំកុមារតូច

មានការរីកចម្រើនមួយចំនួននៅក្នុងការទទួលបានសេវាកុមារមេត្រីជាមួយនឹង 56,49% នៃក្មេងអាយុប្រាំឆ្នាំចូលដំណើរការសេវាកម្មនៅ? សាលាឆ្នាំសិក្សា 2012-2013 (35% នៅឆ្នាំសិក្សា 2008-2009) និង 21,23% នៃក្មេងអាយុ 3-4 ឆ្នាំបានចូលដំណើរការក្នុងឆ្នាំ 2012 ការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចត្រូវបានគេរហូតមកដល់ពេលបង់ទៅឱ្យក្រុមដែលមានអាយុចាស់ 0- ក្រោម 3 ឆ្នាំពោលគឺ 3.19% ។

ការ ​ពង្រីក​សាលា​មត្តេយ្យ​សហគមន៍​សាលា​មត្តេយ្យ​នៅ​ក្នុង​សាលា​បឋម​សិក្សា​នៅ​ សាលា​មត្តេយ្យ​ឯកជន​និង​កម្ម​វិធី​ថែរក្សា​ផ្ទះ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​បាន​ ជួយ​ដល់​ការ​រីក​ចំរើន​នេះ​ប៉ុន្តែ​នៅ​មាន​កម្រិត​ដោយ​សារ​តែ​គ្រប​ដ​ណ្ត​ប់ ​ទៅ​បន្លាច​ធន​ធាន​រាងកាយ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​សមត្ថភាព​ដែល​មាន​កំណត់​។ គុណភាព ​និង​តម្រូវ​ការ​សម្រាប់​សេវាកម្ម​នៅ​តែ​មាន​កម្រិត​ទាប​និង​នៅ​មាន​គម្លាត​ ធំ​មួយ​នៅ​ក្នុង​សេវា​សម្រាប់​តំបន់​ភូមិ​សា​ស្រ្ត​ដែល​ជា​កន្លែង​ដែល​មាន​ គឺ​ជា​ការ​ទទួល​យក​ទាប​និង​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​រៀន​និង​អត្រា​បោះបង់​ការសិក្សា​ ខ្ពស់​នៅ​តាម​សាលា​បឋម​សិក្សា​។ អនុ​វិស័យ​នេះ​បាន​ផ្តល់​ការ​ផ្តោ​ត​តិចតួច​នៅ​លើ​អាហារូបត្ថម្ភ​ការ​ថែទាំ​និង​សុខភាព​។

នា ​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​គឺ​មិន​មាន​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​ធានា​គុណភាព​និង​គ្រូ​បង្រៀន​ នៅ​សាលា​មត្តេយ្យ​សាធារណៈ​ការ​បង្រៀន​ក្មេង​អាយុ 5 ឆ្នាំ​បាន​ទទួល​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​នៅ​ក្នុង​ការ​បម្រើ​ក្នុង​ការ​បង្រៀន​ទៅ​ ក្នុង​កម្មវិធី​សិក្សា​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​; មាន ​ការ​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តា​ផ្តល់​ទៅ​ឱ្យ​គ្រូ​បង្រៀន​មាន​កម្រិត​មត្តេយ្យ​សហគមន៍​ និង​ម្តាយ​ស្នូល "សម្រាប់​កម្មវិធី​ការ​ថែរក្សា​ទំព័រ​ដើម​មូលដ្ឋាន​; ស​មា​្ភា​រៈ​រៀន​និង​ការ​បង្រៀន​ដែល​ត្រូវ​បាន​កំណត់​និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ សហគមន៍​ការ​គ្រឿងបរិក្ខារ​សាលា​មត្តេយ្យ​បាន​មិន​ត្រូវ​បាន​អាទិភាព​។

គោល ​ន​យោ​បាយ​ការ​អន្តរាគមន៍​ក្នុង​អំឡុង​ពេល 2009 - 2013 រយៈ​ពេល​បាន​ដាក់​ជា​គ្រឹះ​យ៉ាង​រឹងមាំ​សម្រាប់​ការ​ពង្រីក​គុណភាព​នៃ​កុមារ ​មេត្រី​ទៅ​ឆ្នាំ 201​​8 ទាំង​នេះ​ជា​ការ​អភិវឌ្ឍ​នៃ​ការ​ថែទាំ​កុមារ​តូច​និង​គោលនយោបាយ​អភិវឌ្ឍន៍​ ផែនការ​សកម្មភាព ECCD ជាតិ​, គណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​ជាតិ ECCD ប្រកាស​មួយ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់​គ្រង សាលា​មត្តេយ្យ​ឯកជន​និង​ប្រកាស​ទទួល​ស្គាល់​នៃ​គ្រូ​ស្នូល​ថ្នាក់​ជាតិ​និង​គ្រូ​ស្នូល ECCD ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ​។ ឯកសារ​តិ​ប​ត្តិ​ការ​សម្រាប់​ការ​អប់រំ​របស់​ឪពុក​ម្តាយ​រួម​ទាំង​ថែទាំ​ ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ​, ឪពុក​ម្តាយ​ជាមួយ​នឹង​កូន​ដែល​មាន​អាយុ​ក្រោម​ដោយ​ដៃ​បាន 2 ឆ្នាំ​ចាស់​និង​ប្រតិបត្តិការ​សម្រាប់​មជ្ឈមណ្ឌល​ធនធាន​សាលា​មត្តេយ្យ​ត្រូវ ​បាន​រៀបចំ​។

ទំនាក់ ​ទំនង​ជាមួយ​នឹង​ក្រសួង​ដទៃ​ទៀត​បើ​យោង​ទៅ​តាម​ផែន​ការ​វិ​សហ​មជ្ឈការ​និង​ វិមជ្ឈការ​, ពី​ការ​ក​ណ្តា​ល​បាន​ចុះ​ដល់​កម្រិត​ឃុំ​សង្កាត់​នឹង​ជួយ​សម្រួល​និង​ការ​សំ ​រប​សំ​រួល​ការ​ចែករំលែក​ធនធាន​និង​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​។