រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ

Takeo Administration
ស្វែងរក

ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត

ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តតាកែវដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម យស ណាស៊ី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត។

គណៈអភិបាលខេត្ត

ខេត្តតាកែវដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម អ៊ូច ភា  ជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត អមដោយអភិបាលរងខេត្តចំនួន០៦រូបជាជំនួយការ នឹងមាននាយករដ្ឋបាលខេត្ត នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត  នាយកទីចាត់ការ ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម និងប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយជាចំណុះឱ្យរដ្ឋបាលខេត្ត។   

អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត

 • លោក ឈួ សុធា អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • លោក ខាន់ សុខា អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • លោកស្រី គា សុភូ អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • លោក លី សាវេត អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • លោក មូល វិចិត្រ អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • លោក ម៉ឹង វុធី អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត

នាយករដ្ឋបាលខេត្ត

 • លោក មាស អ៊ុយ នាយករដ្ឋបាលខេត្ត

នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត

 • លោក ហ៊ុយ លន នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត
 • លោក យស រចនា នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត
 • លោក សួន គឹមជ្រិន នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត

នាយកទីចាត់ការ និងប្រធានអង្គភាពចំណុះរដ្ឋបាលខេត្ត

 • លោក ឃុន ស៊ា នាយកទីចាត់ការរដ្ឋបាលខេត្ត
 • លោក ហេង វុទ្ធី នាយកទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគខេត្ត
 • លោក គាំ សុខុម នាយកទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត
 • លោក ជឹម សាវរី នាយកទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សខេត្ត
 • លោក កាន់ រ៉ា នាយកទីចាត់ការអន្តរវិស័យខេត្ត
 • លោក ឡាយ ចាន់ថន ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្មខេត្ត
 • លោក ឃុត ប៊ុនធឿន ប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយខេត្ត